Menu

Social Media

Fb Ig
algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

Lees aandachtig onze voorwaarden bij het instappen van onze therapiesessies en bemiddelingen.


#

Algemene voorwaarden voor therapie en bemiddeling #

Elke persoon die een samenwerking met CareTo aangaat, wordt verondersteld onderstaande algemene voorwaarden te hebben gelezen.

Onverwacht of onvoorzien kan het zijn dat een afspraak niet kan doorgaan zoals gepland. Uit respect vragen wij om deze steeds ten laatste 48 uur voorafgaand de geplande sessie te annuleren, dit via mail of per sms aan jouw bemiddelaar, therapeut of psycholoog. Afspraken op maandag moeten ten laatste tegen vrijdagavond geannuleerd worden.

Indien men binnen de 48u verwittigt, wordt 50% van de geplande sessie aangerekend. Indien men niet verwittigt of afwezig is op de sessie, wordt deze volledig aangerekend. Binnen de 10 dagen na het plaatsvinden, schrijft men het te vergoeden bedrag over op de CareTo-rekening.

Een afspraak vastleggen, is instemmen met deze richtlijnen. Er worden geen uitzonderingen toegestaan op de annulatievoorwaarden.

CareTo heeft het recht om een​geplande afspraak te annuleren of te verplaatsen, dit in geval van ziekte of van overmacht van de psycholoog, therapeut of bemiddelaar. Cliënten worden per sms of per mail verwittigd. De cliënt heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding en moet de geplande sessie niet betalen.

Indien een cliënt te laat komt op de gemaakte afspraak, gaat de sessie in vanaf het uur van de gemaakte afspraak.

Verdere algemene voorwaarden specifiek verbonden aan bemiddeling

  • De familiale bemiddelaars die verbonden zijn aan Careto dragen de titel Erkend Familiaal Bemiddelaar’. Deze titel wordt om de 2 jaar verlengd en afgeleverd door de Federale Bemiddelingscommissie.
  • Na een eerste bemiddelingsgesprek wordt het bemiddelingsprotocol bezorgd aan cliënten, dit persoonlijk, op papier of per mail. Het bemiddelingsprotocol omvat de afspraken tussen cliënt en bemiddelaar rond de werkwijze van bemiddeling en het tariefplan. Tijdens het tweede bemiddelingsgesprek, dit na het stellen van eventuele vragen, wordt het bemiddelingsprotocol door cliënten en bemiddelaar getekend. Dit omvat dan ook de start van de bemiddelingsprocedure. Vooraleer van start te gaan met de bemiddeling, kan dit protocol per mail worden opgevraagd op info@​careto.​be.

  • CareTo verbindt er zich toe alle bemiddelingsdossiers met zorgvuldigheid en beroepsernst te behandelen. Alles wat tijdens de bemiddeling wordt besproken, blijft vertrouwelijk. De bemiddelaar is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de gemaakte afspraken in de bemiddelingsgesprekken en overeenkomsten.

  • Op de website van de Federale Bemiddelingscommissie vindt men de gedragscode van een familiaal bemiddelaar. Deze gedragscode vindt zijn basis in art. 1727 § 6 7 ° van het Ger. Wetboek. Misverstanden of tekortkomingen bespreken de bemiddelaars van CareTo in hun hulpverlening graag met de cliënten, om aldaar ook tevens te kunnen zoeken naar oplossingen. Indien een cliënt het daarna toch nodig acht een klacht tegen een erkend bemiddelaar te willen indienen, kan dit aan de hand van het klachtenformulier te vinden op website van de federale bemiddelingscommissie.
contact-careto-online-therapie-bemiddeling

Vertrek morgen zonder zorgen...

Wij luisteren graag