Menu

Social Media

Fb Ig
Shutterstock_552704272

Wij denken aan jouw veiligheid


#


#

PRIVACYVERKLARING #Verantwoordelijke

BVBA Carto, gevestigd te Oostende, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
BVBA Carto, groepspraktijk Careto
Duivenhokstraat 41 te Oostende 

www​.careto​.be
info@​careto.​be

049642 70 75Persoonsgegevens

De behandelende therapeut of bemiddelaar verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/​of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E‑mailadres


Bijzondere en/​of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De behandelende therapeut of bemiddelaar verwerkt de volgende bijzondere en/​of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Seksuele leven
 • Gezondheid
 • Mutualiteit
 • Gegevens over je gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling, …)
 • Gegevens over je familieleden, enkel indien dit relevant is voor de behandeling
 • Gegevens over opleiding en vorming
 • Geluids- of beeldopname


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De behandelende therapeut of bemiddelaar verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

We verzamelen deze gegevens om jou adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verlenen ten einde jouw behandelproces te kunnen opvolgen en een juist behandeltraject te kunnen doorlopen. We verzamelen deze gegevens omdat het ons helpt in ons werk. De wetgeving verplicht ons nu deze gegevens bij te houden voor een periode van 30 jaar. Tenzij je een document ondertekent waarin je vraagt om de verzamelde gegevens te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

De gegevens die we van en over jou hebben vallen in principe onder het beroepsgeheim. We delen ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is en na vooraf met jou overlegd te hebben.

We delen enkel gegevens:

indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, met het CLB, met je wettelijke vertegenwoordiger, …), of wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid die geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De behandelende therapeut of bemiddelaar gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de behandelende therapeut of bemiddelaar en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar, BVBA Carto, Duivenhokstraat 41 te 8400 Oostende. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.