Menu

Social Media

Fb Ig
scheidingsconsulenten

Scheidingsbemiddeling, zorgzaam en rechtvaardig uit elkaar met duurzame oplossingen!

Onze scheidingsbemiddelaars ondersteunen jullie doorheen het ganse scheidingsproces, dit vanaf de eerste afspraak tot de uitspraak van de scheiding door de familierechter.

Tijdens de bemiddeling zoeken we samen naar haalbare en duurzame afspraken voor jullie huis, goederen en kinderen. Ter zelfde tijd maken we jullie wegwijs in de praktische en administratieve zaken die geregeld moeten worden. Alle afspraken worden opgenomen in wettelijke afdwingbare documenten.

Ook jullie kinderen kunnen terecht met hun vragen, zorgen en wensen bij de bemiddelaars en therapeuten van CareTo.

Kies bemiddeling om … #

  • een vechtscheiding te voorkomen
  • afspraken vast te leggen over een verder verblijf door een partner in het betreffende huis na de scheiding
  • snel en goedkoop te scheiden
  • om duurzame en haalbare afspraken vast te leggen

en bij … #

  • scheiden in overleg of in onderlinge toestemming
  • een gedeelde scheidingsbeslissing 
  • bij twijfels over scheiden online
  • moeilijk onderling overleg met elkaar en conflicten die vast zitten
  • nood aan begeleiding, informatie, hulp, advies en ondersteuning tijdens de scheidingsprocedure

Samen scheiden met minder zorgen, meer rust en duidelijke afspraken. 

De weg naar duurzame afspraken als ex-partners
#

Bemiddelingsgesprekken vinden zowel s avonds, overdag of in het weekend plaats. Deze gaan door in de praktijk of bij jullie thuis. Ondertussen zijn de bemiddelaars ook goed getraind in bemiddelen via beeldverbinding.

Bij het vastleggen van een afspraak, telefonisch of per mail, bespreken we jullie voorkeuren.

Je gaf me het gevoel dat je me echt leuk vond en toen ging je weg alsof het niets was.”

Caroline Coopman

Tijdens het eerste gesprek neemt de bemiddelaar de tijd om jullie situatie te verkennen. Er wordt aandacht gegeven aan jullie vragen. Beiden krijgen ook de ruimte om zorgen, verwachtingen, angsten en wensen te uiten.

De bemiddelaar geeft uitleg over het verloop van jullie bemiddelingstraject en scheidingsprocedure, de informatie die moet worden verzameld om de best mogelijke beslissingen te nemen. Wij wijzen u de weg in de praktische zaken die verder geregeld moeten worden rond verzekeringen, wagens, bankrekeningen, waarvoor, …

Het aantal sessies is afhankelijk van jullie situatie en het aantal meningsverschillen.


Thumbnail large 1
Ring

Tijdens de volgende sessies worden afspraken gemaakt rond de gezags‑, verblijfs- en kostenregeling van jullie kinderen, de gemeenschappelijke woonst en jullie gemeenschappelijke goederen.
De bemiddelaar is gemaakt voor jullie een gesprekskader waarin overleg en het rustig bespreken van meningsverschillen mogelijk is.
Elk krijgt steeds voldoende tijd en ruimte om rekening te houden met elkaars wensen en zorgen.

Waar nodig, staat de bemiddelaar jullie bij met informatie, tips en advies . Goede, duidelijke en aanvaardbare afspraken voorkomt stress en conflicten in jullie toekomst als ex-partner.

Doorheen het bemiddelingstraject is er aandacht voor het emotioneel gebeuren. Bij nood aan individuele sessie (s) kan dit bij jouw bemiddelaar, mits akkoord van de partner, of bij een scheidingstherapeut in de praktijk. Individuele sessies helpen u bij het verwerkingsproces van de scheiding en zorgen voor vooruitgang in de bemiddeling.

Eens gezamenlijke oplossingen en afspraken werden bereikt, worden deze fiscaal geoptimaliseerd. Bij keuze tot onderhoudsbijdrage voor de kinderen beschikken we over wettelijke berekeringstools.

Bij onverdeelheid of inkopen van de gezamenlijke woonst is er samenwerking met een notaris voor de notariële akte. De bemiddelaar regelt alles rechtstreeks met deze notities zodat u hieromtrent geen extra zorgen heeft. Dit houdt tevens ook hoogoplopende kosten tegen.

Overeenkomsten worden door onze ervaren bemiddelaars uitgeschreven in begrijpbare taal en in wettelijke officiële overeenkomsten. Alle dossiers opgesteld door een CareTobemiddelaar worden door de familierechtbank steeds bekrachtigd.

Na het ondertekenen van de documenten dient de bemiddelaar het volledig scheidingsdossier in bij de familierechtbank.

Voor gehuwden bestaat het dossier uit een EOT-overeenkomst waar alle afspraken rond uw goederen, huis en kinderen geofficialiseerd staan. Een verschijning voor de rechtbank is niet meer nodig.
Niet-gehuwden adviseren wij de ouderschapsovereenkomst te bekrachten door de familierechter zodat de afspraken afdwingbaar zijn. Rond de goederen en het huis hebben jullie zelf de keuze om al dan niet een overeenkomst op te stellen bij de bemiddelaar.


Thumbnail large
Lilou bemiddeling careto therapie oostende

Stel jouw vraag of maak een afspraak!

Tussen het volhouden mag je best even rusten ...

Contact

Bemiddeling zorgt ervoor dat jullie als ouders zorgen en liefde blijft dragen voor jullie kinderen. Ook de bemiddelaar besteed aandacht aan jullie kinderen en denkt met jullie vooruit over hun toekomst.

De bemiddelaar stelt alles in het werk zodat jullie oplossingen bereiken, rekening met elkaars zorgen en wensen. 

Afspraken in onderling overleg zijn duurzaam en worden beter nageleefd. Ook geeft dit het voordeel dat, bij een wijziging van omstandigheden, afspraken mogelijk kunnen herbesproken worden.