Menu

Social Media

Fb Ig
Shutterstock_675831226

Scheidingsbemiddeling,

rechtvaardig uit elkaar

Op zoek naar een duurzame oplossing

De scheidingsbemiddelaar helpt jullie in het maken van correcte en eerlijke afspraken, steunt jullie in het emotioneel en complex gebeuren van een scheiding en wijst jullie de weg in het regelen van administratieve zaken. Bemiddeling richt zich op het zoeken naar duurzame oplossingen voor jullie huis, goederen en kinderen. Jullie afspraken worden opgenomen in wettelijke afdwingbare documenten. 

Ook jullie kinderen kunnen terecht met hun vragen, zorgen en wensen bij de bemiddelaar van CareTo. 

Kies scheidingsbemiddeling bij 

  • scheiden in overleg
  • een vechtscheiding te voorkomen
  • scheiden, en nu
  • twijfels bij online scheiden
  • ik wil verder in ons huis blijven wonen
  • snel en goedkoop scheiden
  • zelf niet tot oplossingen komen met je partner en rechtbank voorkomen
  • hulp en ondersteuning in jouw scheiding
  • de aanvraag van de scheidingsprocedure
Shutterstock_1028055388

De bemiddelaar ondersteunt jullie in duurzame oplossingen rond huis, goederen en kinderen

Bewaar de rust

Goede, duidelijke en aanvaardbare afspraken voorkomt stress en conflicten in jullie toekomst als ex-partner. Als ouder draag je daardoor zorg en liefde voor jullie kinderen. Afspraken worden opgenomen in een wettelijke documenten, echtscheiding onderling toestemming (EOT).


Bespaar
kosten, een gevecht als partner en laat de rust terugkeren in jouw andere toekomst.

Shutterstock_665443261

You made me feel that you realy likked me, and then you just left like it was nothing.

Heb je nood aan een individueel gesprek?

vanaf 50

Vertrek morgen terug zonder zorgen

CONTACT