Menu

Social Media

Fb Ig
Individuele Therapie Subpage 3

Kinderen zijn onze toekomst

Kinderen en jongeren groeien en veranderen snel. Soms raken ze met zichzelf in de knoop door onverwachte situaties waarin ze terecht komen of gewoon doordat het voor hen even teveel wordt. Als ouder voel je je soms machteloos, weet je niet wat je moet doen om hen te helpen. Je wil alleen dat jouw kind zich terug lekker in zijn vel voelt.

In het belang van onze kinderen
#

Het uiten van gevoelens en gedachten is voor kinderen niet steeds
evident. Zowel kinderen als jongeren kunnen daardoor slaapproblemen
krijgen, kunnen zich moeilijk concentreren op school, gaan geen
vriendschappen meer aan, luisteren niet meer, worden gepest of pesten andere
kinderen, krijgen huilbuien of worden net snel boos of agressief, … 

Jongeren gaan zich eerder uiten door te spijbelen, lopen weg of nemen
verdovende middelen, trekken zich terug en praten niet meer, automutileren, …

Deze kinderen kunnen terecht bij onze psycholoog, therapeuten of bemiddelaars. 

CareTo biedt kinderen, jongeren en ouders praktische, kortdurende,
oplossingsgerichte ondersteuning zodat jouw kind terug vat krijgt op
zijn leven en kan omgaan met zijn/​haar worstelingen in het leven. 

Je kunt de golven niet stoppen, je kunt er wel leren op surfen 

Lao Tze

Stap voor stap #

Als ouder ken jij je kind het best! CareTo vindt het belangrijk nauw contact te houden met jou als ouder tijdens de ondersteuning van jouw kind. 

Afhankelijk van de leeftijd van het kind, vindt er eerst een oudergesprek plaats. Dit kan in aanwezigheid van beide ouders. Indien dit niet mogelijk is kan dit gesprek met 1 ouder doorgaan. We informeren daarna steeds de andere ouder van de opstart van de begeleiding. Het oudergesprek heeft als doel jouw kind beter te leren kennen, zicht te krijgen op de verwachtingen van begeleiding en je gaat als ouder terug naar huis met een aantal tips.
Een oudergesprek kan zowel telefonisch, per mail of online worden vastgelegd. 

Daarna plannen we de gesprekken met het kind.
Aan de hand van gesprek, spelmateriaal, kleuren, tekenen, … gaan we aan de slag. 

Tussentijds word je als ouder uitgenodigd voor een oudergesprek zodat je nauw betrokken blijft in het proces van je kind. Naast tips & handvaten geven we ook feedback over de gesprekken. We vragen tevens steeds toestemming van jouw kind hierin. De oudergesprekken worden in overleg met de psycholoog of therapeut vastgelegd.