Menu

Social Media

Fb Ig
Shutterstock_11181471538

Hoe geraak je uit een erfenisbemiddeling

It’s ok to be sensitive, That’s whats happen when you have magic in your heart

Wat te doen bij een erfenis , #

Ruzie met broer over wie en hoe de zorg van jullie zorgbehoevende ouder opneemt? Kinderen betrekken bij het opstellen van de erfenis? 

Discussies na overlijden rond wat te doen met het nalatenschap?


Geen enkel ouder wenst breuken tussen kinderen, kleinkinderen, ouder-kindrelatie bij nalatenschap. Geraken jullie er samen niet uit, doe beroep op een bemiddelaar om de situatie niet te laten escaleren, extreme kosten en rechtbank te vermijden. 

Shutterstock_609399674
Shutterstock_1074976361

Als erflater en/​of erfgenaam wordt je begeleid, geïnformeerd en ondersteund in het erfrecht, jouw zorgen en wensen rond de familieband. Duidelijke afspraken voorkomen familiale breuken en houdt de toekomst van de familie samen. De bemiddeling kan in samenwerking met jouw notaris of advocaat plaatsvinden.

Heb je nood aan een bemiddelingsgesprek? 

vanaf 35€ pp 

One of the hardest lessons in life is letting go. We fight to hold on and we fight to let go.

Vertrek morgen terug zonder zorgen

Contact