Menu

Social Media

Fb Ig

Vaak verliezen we contact en hopen we verder ...

Careto maakt contact met je dierbare terug mogelijk en biedt ruimte waar contacten veilig kunnen verlopen.

Contact kwijt met je kind of ouder?  #

Het verlies van contact met je kind, ouder en/​of grootouder laat diepe sporen na bij iedereen. Als CareTo bemiddelaar is onze taak om kinderverstoting en ouderverstoting te ondersteunen in contactherstel.

Meer en meer worden we in de praktijk gemaakt met verstoting en weten we onze weg te vinden in het realiseren van contactherstel. Een kind heeft recht op beide ouders en een ouder heeft recht op contact met het kind.

CareTo biedt ruimte waarin contactherstel kan optreden. 

Shutterstock 1441613765

Het maakt niet uit hoe langzaam je gaat, als je maar niet stopt!

Caroline Coopman
Contact bemiddeling oostende therapie careto

Contactherstelbemiddeling start eerst met een individueel gesprek met elke ouder en het kind apart. Afhankelijk van het conflict, meningsverschil, gekwetstheden, … kunnen er een aantal gesprekken individueel vastgesteld.

De bemiddelaar of therapeut informeert de ouders steeds op het stappenplan. Vanaf het moment dat iedereen klaar is voor contactherstel, vinden gezamenlijke gesprekken tussen ouder en kind. Tijdens deze gesprekken is de bemiddelaar er voornamelijk voor het kind.

Rekening houdende met ieders wens, vinden gezamenlijke gesprekken plaats in de praktijk of in open lucht. Een wandeling of samen een activiteit uitvoeren, bevordert herstel. De andere ouder blijft verder geïnformeerd over het verloop van het contactherstel.

Heb je nood aan een individueel gesprek?


Indien een kind contact blijft weigeren, bieden wij opvoedingsondersteuning en begeleiding aan. Het is niet evident om te gaan met een soort dat weerstand opbouwde tegen je. Dit vraagt​veel energie en maakt je als ouder vaak onzeker. We helpen jou bij wat mag / kan ik zeggen? Hoe kan je je ouderlijk gezag blijven uitoefenen? Wat doe je beter niet / wel? Hoe blijf je zorgouder?


Indien een ouder contact weigert, zijn we er ook voor jouw kind en de zorgende ouder. Kinderen zien af​indien ouders geen contact meer wensen of kiezen voor hun nieuwe partner en het gezin. Het is tevens als zorgende ouder niet gemakkelijk om geen vernietigende uitspraken te doen over de afwezige partner. Individueel krijg je tips en ondersteuning om als kind en als zorgende ouder recht te blijven staan​in deze moeilijke situatie.

Shutterstock 1444905821

Morgen minder zorgen

Contact