Menu

Social Media

Fb Ig
Jenn-evelyn-ann-112980-unsplash

Het is een feit dat bemiddeling goedkoper is dan advocaten- en gerechtskosten. Echter is bemiddeling tot op vandaag nog niet gratis. 

Helaas hoor ik dagdagelijks dat ouders of partners niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid tot gedeeltelijke of volledige tussenkomst in de kosten van bemiddeling door hun verzekering of door de overheid.

Rechtsbijstand met steun door de overheid
#

Mensen met een beperkt inkomen kunnen beroep doen op rechtsbijstand voor vrijwillige en gerechtelijke bemiddeling. De voorwaarden zijn ongeveer hetzelfde, indien men zou beroep doen op een pro-deo advocaat voor gerechtelijke procedures, de aanvraag is anders. 

Rechtsbijstand kan alleen verleend worden indien de bemiddeling plaatsvindt bij een erkend bemiddelaar. Bespreek het een bemiddelaar van Careto of je hiervoor in aanmerking komt. 

Wat zijn de voorwaarden? #

Als alleenstaande is de bemiddeling:

  • volledig kosteloos: bij een max. van € 1.011 netto/​maand
  • gedeeltelijk kosteloos: tussen € 1.011 en € 1.298 netto/​maand

Bij gehuwd, samenwonend of alleenstaand met persoon ten laste is de bemiddeling:

  • volledig kosteloos bij max. € 1.298 netto/​maand (=gezinsinkomen) + € 184,54 per persoon ten laste
  • gedeeltelijk kosteloos tussen € 1.298 en € 1.583 netto/​maand (=gezinsinkomen) + € 184,54 per persoon ten laste

Bij een scheiding wordt er geen rekening gehouden met het gezinsinkomen, de inkomsten worden afzonderlijk bekeken. De kinderen worden door beiden als ten laste tevens beschouwd.

En nu? #

Voldoe je aan de voorwaarden, wordt er een verzoek opgemaakt. Dit wordt bezorgd aan het Bureau van rechtsbijstand, samen

  • met het bemiddelingsprotocol
  • een attest van gezinssamenstelling
  • uw loonfiches of bewijs van inkomsten gedurende de laatste 3 maanden

Een verschijning voor de rechtbank is hiervoor niet nodig. Het Bureau ad hoc zetelt elke week en beslist of je recht hebt op volledige of gedeeltelijke tussenkomst. 

Bij goedkeuring van jouw dossier, is jouw aandeel in de bemiddeling kosteloos. De goedkeuring (het vonnis) bezorg je aan de bemiddelaar. Deze kan jouw factuur dan aanrekenen aan de rechtbank. Jij hoeft hier verder niets meer in te ondernemen.

Stock Snap_03EJG4FZBO

familiale verzekering? #

Indien je maandelijkse inkomsten boven de inkomstengrens vallen, is alle hoop nog niet weg. We raden je dan aan contact op te nemen met je rechtsbijstandsverzekering of familiale verzekering om na te gaan of jouw verzekering tussenkomt in het dragen van de kosten van bemiddeling.