Menu

Social Media

Fb Ig
Coronavirus corona

De wereld is in de greep van corona en wereldwijd zijn we in lock-down. 

We zijn 1 week ver en wat kunnen we verder doen als ouder en voor onze kinderen om ze mentaal & fysiek gezond gezond te houden?

Kinderen & structuur

Niet alleen zitten ouders met vragen, zorgen & angsten. Ook kinderen blijven, na 1 week tijd, met vragen zitten rond de veranderingen in hun leven: waarom mogen we volgende week niet naar school? Hoe komt het dat ik niet meer naar opa en oma kan? Wat als jij corona krijgt, kan ik je dan nog zien? Kan ons konijn corona krijgen? Wat doet al dat wc papier hier in huis? ’


Kinderen zien ook dat ouders van de ene dag op de andere dag thuis blijven. Ouders schakelen over naar telewerk of zijn net heel veel naar het werk om te zorgen voor anderen. Het weekend is gestart en kinderen stellen nog maar eens vast dat de wedstrijd van het voetbal of de dans niet doorgaat…Bij sommigen begint de verveling toe te slaan. Broers & zussen beginnen meer en meer ruzie te maken, kinderen missen hun vriendjes, ouders beginnen met hun handen in het haar te zitten,

Hoe overleven we de komende weken nog?’ klinkt aan de andere kant van de lijn.

We geven jullie enkele tips!

Kids Life

 • Blijf communiceren met je kind

  Kinderen voelen dat er iets ernstigs aan de hand is, zij begrijpen meer dan je denkt. Ze hebben nood te weten wat er aan de hand is, anders gaan ze vaak fantaseren. Het is belangrijk ze informatie, uitleg en geruststelling te blijven geven.

  Ga na bij je kind waarop het een antwoord wenst en wat het nodig heeft. Laat ook op non verbale signalen. Het helpt om praatmomenten en gezinsvergaderingen in de lassen om zo de zorgen in hun hoofdje te kunnen horen.


  Reageert je kind boos omdat het bepaalde zaken niet meer kan / mag doen of angstig: leg uit waarom dit zo is, wees eerlijk en stel hem gerust, benadruk de tijdelijke en uitzonderlijke situatie. Focus je ook op de positieve dingen , geef aan dat iedereen zijn best doet, dat er vele goede dokters zijn die de zieke mensen helpen, ..


  Het helpt om ook bewust te zijn van je eigen angst. Breng dit niet over naar je kind. Kinderen zijn een spons en pikken vlug de emoties van anderen op. Als je zelf niet rustig voelt, zoek dan zelfs eerst de rust op. Het helpt om zelfs naar een andere kamer te gaan om dan in alle roest terug te keren om een​antwoord te geven op hun vragen.


  Geef info volgens de leeftijd van je kind. Bv. Het virus is een beestje die de mensen besmet en ziek kan maken. We gaan ervan hoesten, krijgen koorts. Maar ons lichaam kan ook vechten en we worden niet altijd even ziek. Leg het belang van de handhygiëne uit, toon voor hoe het moet. Verschillende filmpjes kan je terugvinden op sociale media. Waarom afstand houden goed is nu en waarom we allemaal moeten op letten.


 • Maak een dagroutine en gezinsregels

  We leven nu meer samen als gezin en op elkaar aangegeven. Dit is niet altijd gemakkelijk en kan lastig & vervelend worden. De stress tussen ouders en ouders en kinderen kan toenemen. Het huis ligt er rommeliger bij, meer conflicten tussen broer & zus, ouders die telewerken, kinderen zelf laten bezighouden,… geen evidente taak dit alles te combineren. Wees mild voor jezelf en voor je kinderen. Iedereen heeft tijd nodig om te wennen aan deze situatie, ook al zijn we een week ver. Wist je dat verandering pas na 6 weken begint goed te voelen.

  De verandering kan ook positief bekeken worden: er komt ruimte om echt samen te leven als gezin, het vertragen en onthaasten waar men zoveel over praten, doet nu zijn intrede.coronaquarantaine oostende

Tips voor de planning:

 1. Betrek de kinderen hierin, geef ze inspraak, wat wil je kind en wat is haalbaar? zeg ook jouw verwachtingen, wat wens jij als ouder minimum van afspraken. Ontbijt in de mate van het mogelijke samen. Het is een ideale gelegenheid om de planning van de dag samen te doornemen.

  Indien opdrachten voor school: plan ze in, vergeet de pauzes niet, denk ook aan momenten waar ze zichzelf bezighouden, zorg voor ontspanning, momenten van spelen, buiten de natuur ingaan.
 2. Las af en toe een momentje van opruimen en waarom niet met een leuk muziekje erbij?

 3. Maak afspraken over de schermtijd , wat kan en wanneer, hou je toezicht? en hoe maak je dat concreet (vb schermtijd is in de living). Zoek ook contact met de vriendjes / buitenwereld via skype (visueel contact), chat, .. laat een tekening maken voor opa en oma, voor juf, vriendjes,… Trek er een foto van en stuur deze door!

 4. Overdrijf niet met de structuur en laat los waar nodig is. Het is niet erg als dingen eens verschuiven op de planning. Wees mild met en voor elkaar.

 5. Hou een vast uur van slapen gaan, wat later opstaan kan.

 6. Weet dat momenten van verveling ook zullen zijn, dit is niet hetzelfde als losse tijd’ (waar kinderen zoeken, creatief kunnen zijn). Zoek manieren om hun hobby ook thuis te beoefenen, wees creatief, zijn er karweitjes waar de kinderen kunnen meepen? Laat de kinderen ook zelf mee nadenken vastgesteld. creatief kunnen zijn).
telewerken - coronaquarantaine

Nieuw leven als ouder

Laat kinderen bieden en bieden veiligheid en geborgenheid. Wees mild voor jezelf en voor je kinderen. Probeer de positieve zaken om te zien in je gezin , wat deze situatie voor jou met zich meebrengt.
Het helpt om elke avond hiervoor even tijd te nemen. “ Waar was ik vandaag dankbaar voor?”

Laat los ipv hardnekkig vasthouden en geef elkaar ruimte om te ontdekken, creatief te zijn, samen te leven in het gezin. Doe klusjes samen, dit helpt jullie sterken worden.

Zorg ook voor structuur en het houden van jouw dagelijkse gewoontes. Maak ook voor jezelf een schema op nl. plan telewerken, ontspanning, pauzes, buitengaan, tijd voor jezelf,… Als het even teveel wordt, praat met je partner en spreek af wie wat overneemt. Blijf ook zelf in beweging & ga zoveel mogelijk naar buiten.

Zie deze periode als een kans om nieuwe dingen te leren , volg een online cursus van lees het boek uit dat riet al zolang in de kast ligt. Doe de dingen waar je nog geen tiener gebogen bent.

Blijf ook verbonden met de buitenwereld! Stuur niet enkel berichten met vrienden van familie, maak gebruik van sociale media zoals facetime, skype, zoom,… Dit helpt je mentale gezondheid vooruit.

Beperk ook de instroom van informatie
. Er is constant nieuwe informatie op sociale media, soms is het niet meer duidelijk wat je moet geloven. Kies voor jezelf betrouwbare bronnen en aangebracht deze 3 tot 4 keer per dag. De ganse dag door heeft geen zin.


Ook al is het lastig, blijf in gesprek
ontmoette je partner van een vriendin. Alleenstaande ouders, zoek contact met je omgeving, in deze tijd is dit super belangrijk! Het is niet duidelijk alleen in te staan​voor opvoeding, afgesloten van deze wereld. Heb je raad of hulp nodig, vraag dit.

Het is voor ons allemaal een tijd van improviseren, van uitdagingen maar misschien ook van nieuwe ideeën en kansen…

Schrijf nu voor jezelf drie dingen op waar jij je volgende week zal op focussen! Succes.

Zorg voor elkaar!

Adelheid & Caroline