Menu

Social Media

Fb Ig
Stock Snap_R9R9SXJEBU

Domicilie versus verblijfsregistratie #

Een kind kan maar op 1 plaats gedomicilieerd worden. Dit brengt vaak conflicten tussen ouders. Geen enkele ouder wenst dat zijn kind niet geregistreerd staat bij hem of haar. Domicilie is een emotioneel gegeven, dit naast de financiële gevolgen.

De oplossing? #

In bemiddeling merken we vaak dat ouders niet op de hoogte zijn over geregistreerde verblijfplaats van een kind. Dit betekent dat jullie kind bij 1 ouder zijn of haar domicilie heeft en bij de andere ouder een officiële verblijfsplaats. Deze wet is van kracht sedert januari 2016.

Dit geeft volgende voordelen: 

  • Ouders genieten dezelfde gemeentelijke voordelen indien hun kind als het ware bij hen zou gedomicilieerd staan. Sommige gemeenten geven bepaalde kortingen voor eigen inwoners bv. korting zwembad, mogelijkheid tot speelpleinwerking, bibliotheekpas, korting bij gemeentelijke kampen, sportactiviteiten of jeugdactiviteiten. 
  • Hulpdiensten weten op die manier ook op welke beide adressen het kind eventueel verblijft. 

Let wel op, geregistreerde verblijfsplaats geeft geen extra fiscale voordelen of sociaalrechtelijke voordelen (bv. aanspraak kunnen maken op een sociale huurwoning).

Stock Snap_X1NQN2EPUV

Wat te doen?  #

Verblijfsplaatsregistratie van je kind gebeurt in de dienst bevolking van jouw gemeente. De ouder bij wie het kind niet gedomicilieerd staat, biedt zich ofwel persoonlijk aan op de dienst bevolking of kan dit ondertussen ook schriftelijk of online met een formulier aanvragen.
De dienst bevolking zal een kopie vragen van jullie ouderschapsovereenkomst of van jullie vonnis waarbij de gedeelde huisvesting van het kind beschreven staat. Na de registratie in de dienst bevolking kan je genieten van de gemeentelijke voordelen.


Tijdens de bemiddeling heeft de bemiddelaar zeker aandacht voor de financiële voordelen alsook het emotioneel aspect dat verbonden is aan de domicilie en registratie van verblijf van jullie kind. Heb je hierover vragen, contacteer onze bemiddelaar.